T5. Th7 18th, 2024

Điều Khoản Sử Dụng

TÓM TẮT

1. Chấp Nhận Điều Khoản Sử Dụng:

Trang blog “chuothamsterthuanchung.com” hoạt động dưới sự quản lý và vận hành của chúng tôi. Khi bạn truy cập và sử dụng trang web này, bạn đồng ý tuân thủ tất cả các điều khoản và điều kiện mà chúng tôi đưa ra trong Điều Khoản Sử Dụng này. Nếu bạn không đồng ý với bất kỳ điều khoản nào, vui lòng không tiếp tục sử dụng trang web.

2. Quyền Sở Hữu Trí Tuệ:

Tất cả nội dung trên trang web “chuothamsterthuanchung.com”, bao gồm nhưng không giới hạn vào văn bản, hình ảnh, biểu đồ, video và các tài liệu khác, đều thuộc quyền sở hữu trí tuệ của chúng tôi hoặc các bên cấp phép. Bạn không được sao chép, phát tán, tái sử dụng hoặc sửa đổi bất kỳ nội dung nào mà không có sự đồng ý bằng văn bản từ chúng tôi.

3. Trách Nhiệm Của Người Sử Dụng:

Khi sử dụng trang web, bạn cam kết tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành và không thực hiện bất kỳ hành vi vi phạm pháp luật hoặc gây ảnh hưởng xấu đến trang web hay người khác. Bạn không được sử dụng trang web để truyền tải hoặc phân phát các thông tin sai lệch, đe dọa, lạm dụng hoặc bất kỳ nội dung vi phạm đạo đức và thuần phong mỹ tục nào.

4. Thay Đổi Và Tạm Ngưng Dịch Vụ:

Chúng tôi có quyền thay đổi, cập nhật hoặc tạm ngưng bất kỳ phần nào của trang web hoặc dịch vụ liên quan mà không cần thông báo trước. Chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào phát sinh từ việc thay đổi hoặc tạm ngưng dịch vụ.

5. Liên Kết Đến Trang Web Bên Ngoài:

rang web có thể chứa các liên kết đến các trang web bên ngoài. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về nội dung hoặc hoạt động của các trang web này. Việc sử dụng các trang web bên ngoài phải tuân theo các điều khoản và điều kiện của chúng.

6. Bảo Mật Thông Tin:

Chúng tôi cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của bạn theo Chính Sách Bảo Mật được đề xuất trên trang web. Tuy nhiên, việc bạn cung cấp thông tin cá nhân là tùy ý và có trách nhiệm riêng.

7. Miễn Trừ Trách Nhiệm:

Chúng tôi cung cấp nội dung trên trang web “chuothamsterthuanchung.com” dưới dạng thông tin tổng quan. Chúng tôi không đảm bảo tính chính xác, độ tin cậy hoặc tính hoàn thiện của thông tin này. Bất kỳ hành động hoặc quyết định dựa trên thông tin trên trang web là trách nhiệm của bạn.

8. Sự Thay Đổi Điều Khoản:

Chúng tôi có quyền thay đổi và điều chỉnh Điều Khoản Sử Dụng này bất cứ lúc nào mà không cần thông báo trước. Việc bạn tiếp tục sử dụng trang web sau khi có các thay đổi này đồng nghĩa với việc bạn đồng ý với các điều khoản đã được điều chỉnh.

9. Liên Hệ Và Góp Ý:

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi, góp ý hoặc phản hồi nào về Điều Khoản Sử Dụng hoặc việc sử dụng trang web, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: chuothamsterthuanchung.com1@gmail.com

Trang Điều Khoản Sử Dụng này được thiết lập để bảo vệ quyền lợi của cả bạn và chúng tôi khi sử dụng trang web “chuothamsterthuanchung.com”. Việc bạn tiếp tục sử dụng trang web đồng nghĩa với việc bạn đã đọc, hiểu và đồng ý với tất cả các điều khoản và điều kiện được nêu trên.