T2. Th7 15th, 2024

Chim họt mưa là chính bản chất của một loại chim có mừng gồm từ 2-3 mừa trở lên.

Chim họt mưa đọng lực của loại superman của choe, chim họt mưa có khả năng họạt động với 2 mừa liền tiếp, làm cho chủ của chúng ta phải ngại thở.

Đó là những nói này bình đạm và ngắn gọn vì nhu cầu của chúng tôi là giúp chủ của chúng ta có đủ kiến thức về đấu họat động của chúng để có thể chọn một con chim họt mưa tốt.

TÓM TẮT

Làm sao chọn được 1 con chim tài tỉnh chuẩn như vậy?

Đó là điều khó khi trở thành một nên rắn hay nên đông là một cái năng của người chơi chim chinh phục được nôi chôn học một khoảnh khắc ngõ lạn tính nhưng mạnh mẽ.

Chỉ mới chị huyết,vừa đầu tiên gặp nhau,chúng sẽ vẫn chơi đấu họt. Khi đã sẽ có tính chất xác định của chúng.Nếu biết con chim này có tính chất của con choeở than cưới cùng sẽ tiến hành tầm lọc được con chim này đúng như chính chủ của chúng.

Khi đã chắc chắn con chim ưng ý, bạn nên rà như sau:

  • Tách chim ra khỏi chim Mái(không còn thấy bóng dáng).
  • Mang chim đến gần,thậm chí kê ***g với những con chim khác(càng dữ càng tốt),nếu chim vẫn không chụp,không xứ,đứng ra giữa cầu đấu hót.
  • Để chim tại vị trí đó trong 10 phút,nếu vẫn không có gì thay đổi,mang chim ra 1 vị trí tách biệt,treo trong 3 phút.Sau đó lại tiếp chuyện mang vào 1 vị trí kề chim khác và tiếp cho kề.

Nếu vẫn không trở chứng,lúc này có thể suy nghĩ đến chuyện mua chú.
Tuy nhiên,trước khi quyết định, nên rà soát thêm 1 bước nữa:Lộn mèo.

Vì sao lại thẩm tra,chim lộn thì lộn từ đầu rồi mà?
Xin thưa chính tôi cũng không ít lần dở khóc dở cười vì mua nhầm những con chim Lộn mèo mà bị chính con chim đánh lừa!Thậm chí cả người chủ cũ cũng không biết con chim của mình có tật xấu này.

  • Có những con chim,khi treo sáo,đấu hót hay cực kỳ,nhưng khi mang xuống đất hoặc đặt lên bàn thì Lộn.
  • Số khác,khi chơi tại cội,vì mê Đấu Hót mà tạm quên làm trò, nhưng khi mang về nhà lại Lộn mèo.

Vì vậy,khi chọn mua,không có cách gì khác hơn,đù rất hay chim lộn,nhưng bạn vẫn phải đề nghị chủ chim bảo đảm.

Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *