Chuột Hamster bản chất là loài vật sạch sẽ, không mang mầm bệnh và không gây nguy hại cho con người